Restrukturyzacja

Sektor prywatny jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki, która obecnie opiera się głównie na działaniu spółek prywatnych, czyli niebędących w żaden sposób pod kontrolą Państwa. Firmy narażone są na różnego rodzaju ryzyka związane czy to działaniami konkurencji, sytuacją na rynku, czy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a ich skutków raz na kilka lat doświadcza niemal każdy przedsiębiorca. W skrajnych przypadkach powyższe czynniki mogą doprowadzić nawet do upadłości przedsiębiorstwa. Niekiedy częściowo można próbować sobie radzić zaciągając kolejne kredyty, lecz z czasem może się okazać, że nie obejdzie się bez pomocy z zewnątrz.

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa polega na zidentyfikowaniu jego słabych punktów. W ramach tego procesu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności konieczne może być na przykład rozwinięcie lub unowocześnienie parku maszyn lub wdrożenie nowych technologii, dzięki którym firma będzie w stanie stawić czoła konkurencji i sprostać oczekiwaniom klientów. Może się również okazać, że zła kondycja firmy związana jest z niekorzystnymi warunkami wynajmu nieruchomości lub wysokimi kosztami związanymi z obsługą posiadanych obiektów. Tego typu wydatki stanowią z reguły jedne z największych, jakie ponosi przedsiębiorstwo, warto zatem zidentyfikować powody wysokich kosztów nimi związanych.

W ramach postępowania restukturyzacyjnego możliwe jest sfinansowanie ukierunkowanych rozwiązań mających na celu wzrost rentowności firmy, a dzięki temu uchronić ją przed bankructwem. W ASA Polska SA oferujemy współpracę i pomoc w zakresie finansowania podczas restrukturyzacji przedsiębiorstwa przy zachowaniu pełnej swobody w prowadzeniu działalności. Dzięki zminimalizowanemu procesowi kontroli dajemy możliwość dalszego prowadzenia firmy na własnych zasadach. Wierzymy bowiem, że nikt nie zna branży lepiej niż sam przedsiębiorca.

Restrukturyzacja