Sektor publiczny

Specjalizujemy się w obsłudze finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

Sektor publiczny to jeden z największych sektorów gospodarki narodowej, dostarczający podstawowe towary lub usługi, które nie są lub nie mogą być zapewniane przez sektor prywatny. W skład sektora publicznego wchodzą rządy krajowe i lokalne oraz ich agencje. Finansowanie usług publicznych odbywa się zwykle różnymi metodami, w tym podatkami, opłatami i przelewami finansowymi z innych szczebli administracji rządowej. W procesie „outsourcingu” organizacje sektora publicznego często angażują prywatne przedsiębiorstwa w dostarczanie towarów i usług obywatelom.

ASA Polska S.A. specjalizuje się w obsłudze inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Finansujemy wszelkie zadania samorządowe metodą partnerstwa publiczno-prywatnego zwaną BTL – zaprojektuj, zbuduj, sfinansuj. Nasza znajomość materii oraz wiedza wywodzi się z krajów, które mają za sobą ogromne doświadczenie, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Niemcy czy Francja. Nasze kapitały do finansowania są pochodzenia unijnego.

Nasza oferta partnerstwa publiczno – prywatnego skierowana jest do każdej jednostki sektora finansów publicznych, a w szczególności:

 • gminy, powiaty, województwa
 • jednostki budżetowe
 • państwowe szkoły wyższe
 • jednostki badawczo – rozwojowe
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • inne państwowe i samorządowe osoby prawne

Możemy realizować zadania samorządowe typu :

– ruchomości  :

 • zakup urządzeń i osprzętu budynków użyteczności publicznej,
 • zakup specjalistycznych pojazdów do eksploatacji dróg ,wod-kan, oczyszczania JST

– nieruchomości :

 • budowa infrastruktury drogowej i terenowej,
 • budowa projektów kubaturowych – budynki użyteczności publicznej, np. urzędy JST,szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, hale sportowe, domy pogrzebowe, hotele itp.
 • budowa projektów liniowych – infrastruktura mediów, np. oświetlenie uliczne, wodociągi, kanalizacja,gazociągi ,sieci energetyczne, ciepłociągi,oczyszczalnie i itp.
 • budowa projektów energetycznych i nowej technologii np. oze , produkty efektywności energetycznej, wyspecjalizowane produkty it.

– remont i rozbudowa ruchomości lub nieruchomości.

Partnerstwo publiczno – prywatne z ASA Polska S.A. to same korzyści – przede wszystkim możliwość realizacji inwestycji bez wzrostu wskaźników długu publicznego, realizacja celów społecznych i środowiskowych oraz wykonanie projektów infrastrukturalnych w przypadku ograniczonej dostępności wkładu publicznego.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zachęcamy do kontaktu!

Finansujemy wszelkie zadania samorządowe metodą partnerstwa publiczno-prywatnego zwaną BTL (zaprojektuj, zbuduj, sfinansuj). Nasza znajomość materii oraz wiedza wywodzi się z krajów, które mają za sobą ogromne doświadczenie, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Niemcy czy Francja. Nasze kapitały do finansowania są pochodzenia unijnego.

Modele DW (PPP)

Modele DW (PPP)

 

 

Możemy realizować zadania samorządowe typu :

– ruchomości  :

 • zakup urządzeń i osprzętu budynków użyteczności publicznej,
 • zakup specjalistycznych pojazdów do eksploatacji dróg ,wod-kan, oczyszczania JST

– nieruchmości :

 • budowa infrastruktury drogowej i terenowej,
 • budowa projektów kubaturowych – budynki użyteczności publicznej, np. urzędy JST,szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, hale sportowe, domy pogrzebowe, hotele itp.
 • budowa projektów liniowych – infrastruktura mediów, np. oświetlenie uliczne, wodociągi, kanalizacja,gazociągi ,sieci energetyczne, ciepłociągi,oczyszczalnie i itp.
 • budowa projektów energetycznych i nowej technologii np. oze , produkty efektywności energetycznej, wyspecjalizowane produkty it.

– remont i rozbudowa ruchomości lub nieruchomości.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami
btn-pobierz

btn-pobierz
btn-pobierz