Partnerstwo publiczno-prywatne

Idea partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) zrodziła się, aby umożliwić instytucjom publicznym i podmiotom od nich zależnych możliwość realizowania ich zobowiązań przy współudziale spółek zewnętrznych. Instytucje publiczne mają wobec obywateli pewne zobowiązania, które wynikają z ich statutów, jednak nie zawsze korzystne jest dla nich finansowanie pewnych inwestycji z własnych środków. Dzięki zaangażowaniu spółek sektora prywatnego możliwe jest przeprowadzenie inwestycji bez zaangażowania własnych środków lub przy zmniejszonym ich udziale. Dzięki temu instytucja publiczna zdejmuje z siebie również część ewentualnego ryzyka powiązanego z inwestycją.

Istnieją różne modele tego rodzaju współpracy. Model BTL, z którego korzystamy umożliwia finansowanie przedsięwzięć każdej jednostki sektora finansów publicznych bez względu na rodzaj planowanej inwestycji. Pomagamy sfinansować różnego rodzaju przedsięwzięcia, zarówno w zakresie zakupu majątku ruchomego jak i nieruchomości, a także w zakresie ich remontu czy rozbudowy.

BTL (ang. build-transfer-lease, czyli wybuduj-przekaż-dzierżaw) zakłada, że inwestycja będzie sfinansowana i zrealizowana przez instytucję prywatną, która jednocześnie przejmuje odpowiedzialność w przypadku wystąpienia ewentualnych opóźnień czy zwiększenia kosztów realizacji inwestycji. Po wykonaniu zadania i potwierdzeni przez drugą stronę zgodności przedmiotu z umową, przekażemy partnerowi publicznemu prawo własności, natomiast sami będziemy dzierżawić przedmiot umowy.

Partnerstwo publiczno-prywatne