Nie mam pieniędzy na prowadzenie operacyjne projektu…

Firma ASA S.A. w niedalekiej przyszłości będzie bezpośrednio inwestowała w takie projekty, aby ułatwić pozyskanie inwestora. Informacja o tym, kiedy ruszy program, pojawi się w zakładce Venture Capital.