Kiedy mogę się spodziewać odrzucenia wniosku o inwestycje?

Przy braku dochowania “należytej staranności”, braku dochodowości projektu.