Kiedy mogę się spodziewać odrzucenia wniosku o inwestycje?

Przy braku dochowania „należytej staranności”, braku dochodowości projektu.