Jakie są korzyści z zastosowania tej metody?

Wszystkie początkowe i najtrudniejsze elementy inwestycji przerzucone są na barki inwestora prywatnego (“Zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj”). Metoda nie generuje ani nie powiększa długu publicznego JST. Najkrótsza czasowo procedura PPP. Metoda uzyskania najniższej realnej ceny inwestycji wraz z jej wieloletnim utrzymaniem.