Jakie funkcje spełnia kontroling finansowy w firmie i dlaczego jest tak ważny?

Kontroling finansowy jest metodą zarządzania wspierającą całościowe zarządzanie firmą. W założeniu na kontroling finansowy składa się szereg narzędzi pozwalających na bieżącą ocenę stanu finansowego przedsiębiorstwa, wspierających podejmowanie decyzji. 

Kontroling w działalności operacyjnej

Zastosowanie kontrolingu w tym obszarze pozwala nie tylko na ocenę bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Narzędzia kontrolingowe umożliwiają badanie efektywności wszystkich obszarów działalności firmy oraz określenie ich wpływu na osiągane wyniki. Dzięki temu kadra zarządzające może podejmować decyzje mające na celu optymalizację prowadzonych działań i w szybkim czasie wprowadzać korekty. Efektem działań kontrolingowych jest najczęściej optymalizacja struktury przedsiębiorstwa oraz identyfikacja i wyeliminowanie działań nierentownych. Rezultatem końcowym jest popraw bieżących wyników finansowych oraz większa kontrola nad przepływami pieniężnymi.

Kontroling w obszarze rozwoju przedsiębiorstwa

Narzędzia kontrolingowe można wykorzystywać również w procesie inwestycyjnym. Kontroling zapewnia informacje umożliwiające podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji, w tym między innymi:

  • informacje dotyczące wymaganych nakładów inwestycyjnych.
  • informacje pokazujące wpływ przedsięwzięcia na przyszłe wyniki finansowe firmy.

Kontroling pomaga również w prowadzeniu projektów. Umożliwia kontrolę kosztów i zwiększanie efektywności prowadzonych prac. Dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo osiągnięcia założonego celu.

Jakie funkcje spełnia kontroling finansowy w firmie i dlaczego jest tak ważny?