Jaka jest wymagana dokumentacja?

Biznesplan lub executive summary, dokumenty popierające informacje zawarte w biznesplanie, w formie elektronicznej.