Jak pozyskać inwestora?

Pozyskiwanie inwestora to trudny proces. Wielu przedsiębiorców doskonale potrafi zarządzać własną firmą, rozwijać produkty i pozyskiwać klientów. Jednak nie ma żadnego doświadczenia w pozyskiwaniu inwestorów. Jak się dobrze przygotować do tego procesu?

Krok pierwszy – oceń swoje możliwości

W zależności od fazy rozwoju firmy możliwe jest korzystanie z różnych źródeł finansowania. Jeżeli firma znajduje się na początku drogi biznesowej i nie zaczęła jeszcze generować przychodów najlepiej skorzystać z pomocy rodziny lub znajomych. Na tym etapie można również spróbować zainteresować inwestycją anioła biznesu. W momencie kiedy przedsiębiorca ma już gotowy produkt, pozyskał pierwszych klientów i zaczyna zarabiać, finansowaniem dalszego rozwoju może być zainteresowany fundusz venture capital. Jeżeli firma przynosi stabilne zyski i potrzebuje dużych środków na projekty inwestycyjne po wsparcie może się zwrócić do funduszy private equity lub klasycznych funduszy inwestycyjnych.

Krok drugi – dobrze się przygotuj i bądź wytrwały

Żeby zainteresować potencjalnego inwestora swoim projektem musisz się dobrze przygotować. Inwestorzy mają możliwość wyboru spośród wielu projektów i częstym kryterium podejmowania decyzji jest niskie ryzyko. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie rozwiać wątpliwości inwestora – nie może liczyć na wsparcie. Drugim ważnym elementem jest dotarcie do jak największej liczby potencjalnych inwestorów. Nie ograniczaj się do jednej możliwości. Rozszerzenie kręgu potencjalnych inwestorów zwiększa szanse na sukces w postaci pozyskania kapitału.

Jak pozyskać inwestora?