Jak działają fundusze Venture Capital?

W bardziej rozwiniętych gospodarkach fundusze Venture Capital z sukcesami działają od wielu lat. Dzięki ich wsparciu powstało wiele firm, które wprowadziły na rynek tysiące doskonałych produktów.

Żeby uzmysłowić sobie rolę jaką w gospodarce odgrywają fundusze VC wystarczy spojrzeć na listę firm, które rozwinęły się dzięki ich wsparciu. Należą do nich między innymi:

  • Airbnb
  • Dropbox
  • FireEye
  • Instagram
  • Paypal
  • WhatsApp
  • YouTube

Jak działa fundusz Venture Capital na świecie?

W Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej fundusze skupiają inwestorów (osoby fizyczne, ale również korporacje) zainteresowanych inwestowaniem w firmy znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Zazwyczaj są to firmy mające pomysł na innowacyjny produkt lub usługę. Dają one nadzieję na wysokie zyski w przyszłości, ale inwestycja często obarczona jest dużym ryzykiem.

Finansowanie rozwoju firm przez fundusze VC ma charakter własnościowy. Inwestorzy poprzez fundusz stają się współwłaścicielami dokapitalizowanych firm. Inwestycja trwa kilka lat, a jej celem jest osiągnięcie określonych zysków poprzez sprzedaż udziałów lub akcji. Sposób wyjścia z inwestycji określony jest w umowie inwestycyjnej i najczęściej następuje poprzez upublicznienie lub sprzedaż innemu inwestorowi.

Poza kapitałem fundusz VC wspiera firmy poprzez zapewnienie dedykowanego know-how. Zakres wsparcia uzależniony jest od potrzeb spółki. Często obejmuje ono prace nad komercjalizacją pomysłu i uruchomienie sprzedaży.

A jak to wygląda w Polsce?

Niestety Polska to nie Dolina Krzemowa i działające na krajowym rynku fundusze Venture Capital są znacznie bardziej konserwatywne od ich odpowiedników ze słonecznej Kalifornii. Finansowanie poprzez VC zazwyczaj dotyczy firm, które już osiągnęły sukces lub są blisko jego osiągnięcia. Niezwykle rzadko finansowane są zupełnie nowe innowacyjne pomysły. Jest to zatem forma finansowania zarezerwowana dla firm, które osiągnęły już pewien poziom dojrzałości i z powodzeniem funkcjonują na rynku, a dodatkowego kapitału potrzebują na wdrożenie nowych produktów lub usług.

Dlatego często warto szukać rozwiązań alternatywnych jakie oferowane są przez ASA Polska S.A., które nie tylko pozwolą na zgromadzenie niezbędnego kapitału, ale również pozwolą uniknąć ryzyka utraty wpływu na bieżącą i przyszłą działalność firmy.

Jak działają fundusze Venture Capital?