Gdzie mieści się Państwa siedziba w Polsce?

Siedziba firmy – patrz: zakładka Kontakt. Natomiast biuro obsługi dla celów bliższej relacji z klientem jest na placu Piłsduskiego 3 , wejście 3 , piętro 1 .