Finansowanie przedsiębiorstwa

Jak wiadomo założenie czy prowadzenie firmy związane jest z poosiadaniem określonych funduszy. Wynajęcie lokalu, zakup podstawowych sprzętów czy rozbudowa parku maszyn – to wszystko wydatki, które musi ponieść przyszły przedsiębiorca. W idealnej sytuacji właściciel firmy jest w stanie sfinansować swoją przyszłą działalność z już posiadanych środków, jednak wiadomo, że nie zawsze będzie to możliwe. Częściowo inwestycję można sfinansować z dotacji rządowych czy unijnych, lecz nie zawsze zapewni to 100% pokrycie wszystkich wydatków. Z pomocą przyjść mogą oczywiście banki i wydaje się to najbardziej oczywistym scenariuszem. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie takiej pożyczki w przypadku działalności gospodarczej będzie na pewno dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku osoby fizycznej zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę. Od właściciela przyszłej bądź istniejącej firmy bank zażąda z pewnością dodatkowego zabezpieczenia, które może przybrać rozmaite formy. Do najbardziej popularnych należy na przykład hipoteka. W tej sytuacji bank zostanie wpisany do księgi wieczystej, co spowoduje, że w przypadku konieczności sprzedaży nieruchomości to on będzie miał pierwszeństwo do zabezpieczenia swoich roszczeń. W sytuacji ekstremalnej bank może zarządzić licytację nieruchomości w celu odzyskania pieniędzy z udzielonego kredytu. Oczywiście stanie się to tylko wówczas, kiedy z jakiegoś powodu kredytobiorca utraci możliwość regularnej spłaty zadłużenia. Innymi popularnymi formami są weksle czy choćby zastaw (wówczas poręczenie stanowić będzie majątek ruchomy, na przykład maszyny).

Z kolei przypadku zakupu ziemi pod inwestycję scenariusz może być podobny jak w momencie zaciągania popularnego kredytu hipotecznego – bank może zażądać wkładu własnego w ustalonej wysokości.

Istnieją również mniej ryzykowne sposoby finansowania działalności nie powiązane z żadnym z powyższych rodzajów zabezpieczeń. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ASA Polska SA. w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Finansowanie przedsiębiorstwa