Finansowanie długiem

Finansowanie długiem, którego najpopularniejszą formą jest kredyt bankowy, oznacza pozyskanie przez firmę kapitału, który następnie należy spłacić razem z odsetkami. Natomiast finansowanie kapitałowe oznacza pozyskanie kapitału poprzez sprzedaż części udziałów w przedsiębiorstwie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się wiecej, skontaktuj sie z Nami.

Zalety kredytu

Przede wszystkim dlatego, że taka forma finansowanie nie oznacza sprzedaży części udziałów w firmie. Dzięki temu pozycja założyciela nie ulega osłabieniu i nadal może on swobodnie podejmować decyzje dotyczące bieżącej działalności o kierunków rozwoju. Mogą oni nadal dysponować swoim majątkiem bez żadnych ograniczeń.

Nie bez znaczenie jest fakt, że koszt kredytu jest często stały i można go uwzględniać w procesie budżetowania. A dodatkowo odsetki mogą zostać w części odzyskane, gdyż wpływają one na zmniejszenie zobowiązań podatkowych.

Częstym argumentem przemawiającym za pozyskaniem kapitału w formie kredytu jest przekonanie założycieli firm, że jest to forma zdecydowanie tańsza. Mają oni wrażenie, że sprzedając część udziałów inwestorowi oddają coś coś co w przyszłości będzie o wiele bardziej wartościowe niż kapitał, który pozyskują. Emocjonalny związek z własnym biznesem i wiara w sukces podejmowanych działań powodują, że wolą oni finansować firmę poprzez kredyty niż oddać jej część.

Ale są także minusy

Taka forma pozyskania kapitału oznacza, że w określonym okresie dług musi zostać spłacony. Instytucja finansująca nie jest zainteresowana przyszłymi planami rozwojowymi firmy i zapotrzebowaniem na dalsze finansowanie. Jest podstawowym celem jest odzyskanie pożyczonej kwoty i osiągnięcie zysku dzięki odsetkom. Dlatego też spłata finansowania ma ogromny wpływ na przypływy pieniężne w firmie, które muszą zostać zaplanowane w taki sposób, żeby poza zapewnieniem działalności operacyjnej, umożliwiały także obsługę długu.

Duży udział finansowania dłużnego powoduje także, że firma może mieć problemy z uzyskaniem innych form finansowania. Przedsiębiorstwa zobowiązane do spłaty  kredytów są gorzej oceniane przez potencjalnych inwestorów, gdyż dług oznacza ryzyko.

W końcu korzystanie z tej formy finansowania oznacza tylko i włącznie pozyskanie kapitału. Firma nie zdobywa w ten sposób ani wsparcia merytorycznego ani wiedzy eksperckiej.

Finansowanie długiem