Ile czasu wymaga taka procedura?

Wybór partnera prywatnego ASA w PzP oraz negocjacje umowy PPP to okres od 3 do 6 miesięcy. Sama inwestycja zależna jest od typu, stanu posiadanej dokumentacji, dostępności wymaganej technologii i warunków atmosferycznych.
Jakie są korzyści z zastosowania tej metody?

Wszystkie początkowe i najtrudniejsze elementy inwestycji przerzucone są na barki inwestora prywatnego („Zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj”). Metoda nie generuje ani nie powiększa długu publicznego JST. Najkrótsza czasowo procedura PPP. Metoda uzyskania najniższej realnej ceny inwestycji wraz z jej wieloletnim utrzymaniem.
Czy ten model PPP może być stosowany z dotacjami unijnymi?

W ramach umowy na realizację inwestycji metodą PPP można ustalić, że w przypadku otrzymania przez JST  środków unijnych lub innego typu dotacji celowych według ustaleń stron można zmniejszyć ratę dzierżawy lub skrócić okres spłaty.