Dwie ważne zalety partnerstwa publiczno-prywatnego

PPP ma wiele zalet i jest to jedna z najbardziej popularnych obecnie form realizowania inwestycji infrastrukturalnych. Na co może liczyć partner publiczny planujący wykorzystanie tej formuły?

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego

Infrastruktura publiczna wymaga ustawicznego rozwoju i często jest niedofinansowana. Natomiast samorządy nie dysponują środkami własnymi, które umożliwiałyby realizację niezbędnych inwestycji. Dodatkowo możliwość rozwoju jest ograniczana przez narzucane przez władze centralne limity zadłużenia.

Sposobem na przezwyciężenie tych trudności jest realizowanie projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki przeniesieniu ciężaru finansowania infrastruktury na podmioty prywatne zdecydowanie zwiększa się potencjał inwestycyjny jednostek samorządowych. Inwestycje mogą być realizowane bez negatywnych skutków dla podmiotów publicznych.

Transfer doświadczenia i nowych technologii

Partnerzy prywatni to firmy, które działają na konkurencyjnych rynkach. Aby się rozwijać i zapewniać udziałowcom odpowiednie dochody muszą zdobywać coraz to nowe doświadczenia i być innowacyjne. Zaangażowanie takich podmiotów w rozwój infrastruktury umożliwia przeniesienie najnowszych technologii i zaawansowanej wiedzy do sfery publicznej. Dzięki temu mogą powstawać obiekty nowoczesne i spełniajcie oczekiwania przyszłych użytkowników, czyli obywateli. A to dla władz samorządowych stanowi ogromną korzyść.

Oczywiście jest jeszcze wiele innych zalet PPP, które nie sposób zaprezentować w krótkim artykule. Wydaje się  jednak, że nawet tak skromna dawka wiedzy powoduje wzrost zainteresowania tą formą finansowania infrastruktury. Korzyści mogą być ogromne.

Dwie ważne zalety partnerstwa publiczno-prywatnego