Due diligence – audyt

Oferta inwestycyjna ASA Polska SA kierowana jest do spółek sektora publicznego i prywatnego. Bierzemy również udział w finansowaniu nowych projektów (Venture Capital). W ramach wsparcia sektora prywatnego nasza oferta obejmuje „Mikro Fundusz” dedykowany inwestycjom na minimalnym poziomie od 25 milionów Euro oraz „Fundusz inwestycyjny” powołany do obsługi inwestycji o wartości od 2 milionów Euro. W przypadku „Mikro Funduszu” ASA Polska S.A. swoją decyzję inwestycyjną uzależnia od wyniku analizy due diligence. Co kryje się za tym terminem?

 

Due diligence (pol. należyta staranność) jest powszechną praktyką stosowaną w wielu branżach, rodzajem audytu mającego na celu szczegółową ocenę kondycji przedsiębiorstwa poprzedzającego decyzję o współfinansowaniu projektu. Dzięki niemu inwestor jest w stanie ocenić ewentualne ryzyka związane z inwestycją, potencjalne zyski czy koszty. Polega on na szczegółowej analizie kondycji firmy. Tego rodzaju analiza obejmuje wiele aspektów prowadzenia działalności. Oceniana jest między innymi sytuacja finansowa firmy, jej stan prawny, dokonuje się oceny stosowanych technologii, kwestii podatkowych, marketingowych, pracowniczych itd. Z reguły tego typu badanie przyszły inwestor zleca wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Dzieje się tak dlatego, że ze względu na rozpiętość rodzajów działalności gospodarczej zachodzi potrzeba znalezienia specjalistów zorientowanych w konkretnej branży, którzy będą w stanie bezstronnie i rzetelnie ocenić daną firmę. Warto wspomnieć, że badanie takie może zlecić również właściciel firmy. Da mu to szczegółową informację o sytuacji jego spółki i pozwoli na wcześniejsze skorygowanie ewentualnych nieprawidłowości. Taką możliwość opłaci się rozważyć na etapie podejmowania decyzji o pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania czy udziałowców, gdyż dzięki temu można uniknąć odmownej decyzji przyszłego inwestora.

Due diligence – audyt