Czy w projektach partnerstwa PPP mogą występować tylko JST (jednostka samorządu terytorialnego) czy również spółki komunalne i sp. z o.o.?

Formuła PPP dotyczy również podmiotów należących do JST, realizujących zadania własne JST,  takie jak: zakłady komunalne lub sp. z o.o.  – np. oczyszczalnie ścieków, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, oświetleniowej itd.