Czy ten model PPP może być stosowany z dotacjami unijnymi?

W ramach umowy na realizację inwestycji metodą PPP można ustalić, że w przypadku otrzymania przez JST  środków unijnych lub innego typu dotacji celowych według ustaleń stron można zmniejszyć ratę dzierżawy lub skrócić okres spłaty.