Czy są jakieś ograniczenia co do rodzaju projektów, zadań planowanych do realizacji przez JST?

Nie ma w zasadzie ograniczenia co do rodzaju przedsięwzięcia, które może być realizowane przez JST – może to być np.: budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury, budowa od podstaw obiektu czy nieruchomości, zakup ruchomości typu autobusy, śmieciarki lub każdy inny osprzęt, pojazdy lub urządzenie.