Czy oferta skierowana jest wyłącznie do podmiotów publicznych?

Tak. Partnerstwo Publiczno-Prywatne co do zasady dotyczy modelu współpracy podmiotu prywatnego i publicznego. Dla podmiotów prywatnych posiadamy inne narzędzia finansowe opisane w sekcji „Sektor prywatny”.