Czy muszę mieć własność działki?

Najlepiej już posiadać, ale nie jest to konieczne.