Czy metoda PPP podlega Prawu Zamówień Publicznych (PzP)?

Tak, wszystkie projekty PPP wymagają stosowania PzP i ASA uczestniczy tylko w tej metodzie.