Co się dzieje w przypadku odmowy?

Usuwana i niszczona jest cała dokumentacja projektu w wersji papierowej i elektronicznej.