My i nasze cele

Prezentacja

Jesteśmy grupą kapitałową, która obecna jest na Polskim rynku od 2011 roku. Misją ASA Polska S.A. jest wsparcie kapitałowe projektów gospodarczych, które wymagają zaangażowania kapitału zewnętrznego na każdym etapie rozwoju Twojej Firmy. Możemy pomóc Ci sfinansować rozwój Firmy poprzez budowę, rozbudowę czy akwizycję. Twój sukces jest naszym sukcesem. Jesteśmy przekonani, że znajdujemy się na rynku wielkiego potencjału ludzkiego i inwestycyjnego. Liczymy na Twoją inwencję oraz odpowiedzialne podejście do biznesu. Jako grupa kapitałowa jesteśmy mocno zainteresowani finansowaniem polskich jednostek samorządu terytorialnego we wszystkich aspektach ich inwestycji. Widzimy dużą potrzebę tego rynku oraz jego niesamowite możliwości rozwoju do 2022 roku. Chcemy być godnymi partnerami dla polskich władz samorządowych w służbie społecznej, środowiskowej i humanitarnej.

Wspieramy inwestycje:

 • własnymi środkami
 • tworzeniem pełnej inżynierii finansowej przedsiębiorstw
 • doradztwem prawno-finasowym
 • oceną produktów analizy finansowej
 • kontrolingiem finansowym
 • pośrednictwem finansowym
 • doradztwem gospodarczym
 • doradztwem strategicznym

Misja ASA Polska SA

Dla ludzi z energią - Zrealizujemy Twoje inwestycje. Pomagamy inwestorom polskim i zagranicznym szybko i dynamicznie realizować efektywne, projekty inwestycyjne.

Dysponując rzetelną, profesjonalną wiedzą na temat rozwoju rynku i potrzeb inwestycyjnych wspieramy kapitałowo i merytorycznie realizację wysokokapitałowych przedsięwzięć gospodarczych pozyskując dla inwestorów prywatnych i publicznych środki na ich sfinansowanie. Nasze wysokie kompetencje poparte są wiedzą, doświadczeniem i know how:

 • funduszy inwestycyjnych,
 • ekspertów inwestycyjnych i branżowych,
 • instytucji finansowych,
 • firm audytorskich

Realizujemy inwestycje prywatne i samorządowe, podnosząc jakość życia społeczeństwa. Dzięki inwestycjom naszych klientów świat zmienia się na lepsze a środowisko życia staje się bardziej komfortowe, nowocześniejsze i zdrowsze.