Venture Capital

Venture Capital to forma finansowania projektów, którą inwestorzy zapewniają firmom dopiero rozpoczynającym swoją działalność oraz mniejszym przedsiębiorstwom, które posiadają długoterminowy potencjał wzrostu. W przypadku firm początkujących bez dostępu do rynków kapitałowych, Venture Capital jest podstawowym źródłem utrzymania swojej działalność.

Pierwszym krokiem dla każdej firmy poszukującej rozwiązania w postaci Venture Capital jest przedłożenie planu biznesowego. Jeśli wybrany inwestor zainteresuje się propozycją, wówczas przeprowadza się dogłębną analizę, która obejmuje między innymi zbadanie modelu działalności, produktów, zarządzania i historii operacyjnej. Po wykonaniu wyżej wymienionej analizy, zobowiązuje się inwestować w zamian za akcje spółki. Inwestor bierze czynną rolę w finansowej działalności danej firmy. Ponieważ kapitał jest zazwyczaj dostarczany cyklicznie, musi mieć pewność, że ​​przedsięwzięcie osiągnie pewne etapy, zanim przekaże kolejną rundę kapitału. Inwestor „wychodzi” z firmy po pewnym czasie, zazwyczaj po 4-6 latach od początkowej inwestycji, poprzez połączenie, przejęcie lub po pierwszej ofercie publicznej (IPO)

Venture Capital – Finansowanie od ASA Polska S.A.

ASA Polska S.A. wierząc w potencjalność małych firm i nowych przedsiębiorstw, oferuje Venture Capital, który jest idealnym rozwiązaniem na zbudowanie i szybki rozwój Twojej działalności. W formule Venture Capital rozwijamy autorskie projekty w ramach idei Smart Cities (inteligentne rozwiązania dla miast) łącząc rozwiązania ze sferą publiczną, jak również jako Norda Partner SA oferujemy rozwiązania wspierające JST w ramach koncepcji Samorządowego Operatora optymalizując zakupy i zarządzanie mediami: energia elektryczna, gaz, woda, ciepło.

Oprócz kapitału finansowego, gwarantujemy zapewnienie najwyższej jakości usług poprzez profesjonalną współpracę z międzynarodowymi ekspertami. Twój sukces, to także Nasz sukces – zapracujmy na to wspólnie. Zachęcamy do kontaktu!