Sektor publiczny

PPP model BTL (Build transfer and lease)

scheme public sector

Specjalizujemy się w obsłudze finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

Sektor publiczny to jeden z największych sektorów gospodarki narodowej, dostarczający podstawowe towary lub usługi, które nie są lub nie mogą być zapewniane przez sektor prywatny. W skład sektora publicznego wchodzą rządy krajowe i lokalne oraz ich agencje. Finansowanie usług publicznych odbywa się zwykle różnymi metodami, w tym podatkami, opłatami i przelewami finansowymi z innych szczebli administracji rządowej. W procesie „outsourcingu” organizacje sektora publicznego często angażują prywatne przedsiębiorstwa w dostarczanie towarów i usług obywatelom.

ASA Polska S.A. specjalizuje się w obsłudze inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Finansujemy wszelkie zadania samorządowe metodą partnerstwa publiczno-prywatnego zwaną BTL – zaprojektuj, zbuduj, sfinansuj. Nasza znajomość materii oraz wiedza wywodzi się z krajów, które mają za sobą ogromne doświadczenie, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Niemcy czy Francja. Nasze kapitały do finansowania są pochodzenia unijnego.

Nasza oferta partnerstwa publiczno – prywatnego skierowana jest do każdej jednostki sektora finansów publicznych, a w szczególności:

 • gminy, powiaty, województwa
 • jednostki budżetowe
 • państwowe szkoły wyższe
 • jednostki badawczo – rozwojowe
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • inne państwowe i samorządowe osoby prawne

Możemy realizować zadania samorządowe typu :

- ruchomości :

 • zakup urządzeń i osprzętu budynków użyteczności publicznej
 • zakup specjalistycznych pojazdów do eksploatacji dróg ,wod-kan, oczyszczania JST

-nieruchomości :

 • budowa infrastruktury drogowej i terenowej,
 • budowa projektów kubaturowych – budynki użyteczności publicznej, np. urzędy JST,szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, hale sportowe, domy pogrzebowe, hotele itp.
 • budowa projektów liniowych – infrastruktura mediów, np. oświetlenie uliczne, wodociągi, kanalizacja,gazociągi ,sieci energetyczne, ciepłociągi,oczyszczalnie i itp.
 • budowa projektów energetycznych i nowej technologii np. oze , produkty efektywności energetycznej, wyspecjalizowane produkty it.

- remont i rozbudowa ruchomości lub nieruchomości.

Partnerstwo publiczno – prywatne z ASA Polska S.A. to same korzyści – przede wszystkim możliwość realizacji inwestycji bez wzrostu wskaźników długu publicznego, realizacja celów społecznych i środowiskowych oraz wykonanie projektów infrastrukturalnych w przypadku ograniczonej dostępności wkładu publicznego. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zachęcamy do kontaktu! Finansujemy wszelkie zadania samorządowe metodą partnerstwa publiczno-prywatnego zwaną BTL (zaprojektuj, zbuduj, sfinansuj). Nasza znajomość materii oraz wiedza wywodzi się z krajów, które mają za sobą ogromne doświadczenie, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Niemcy czy Francja. Nasze kapitały do finansowania są pochodzenia unijnego.