Pierwsze kroki i FAQ

1 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI2PODPISZ Z NAMI UMOWĘ3PRZEŚLIJ DOKUMENTACJĘ PROJEKTU4ZBADAMY, OCENIMY, SKORYGUJEMY5OKREŚLAMY PROGRAM6DECYZJA NA “TAK” LUB “NIE”7“TAK” INWESTUJEMY W PAŃSTWA PROJEKT

Sektor publiczny

 1. Czy oferta skierowana jest wyłącznie do podmiotów publicznych?

  Tak. Partnerstwo Publiczno-Prywatne co do zasady dotyczy modelu współpracy podmiotu prywatnego i publicznego. Dla podmiotów prywatnych posiadamy inne narzędzia finansowe opisane w sekcji „Sektor prywatny”.

 2. Czy w projektach partnerstwa PPP mogą występować tylko JST (jednostka samorządu terytorialnego) czy również spółki komunalne i sp. z o.o.?

  Formuła PPP dotyczy również podmiotów należących do JST, realizujących zadania własne JST, takie jak: zakłady komunalne lub sp. z o.o. – np. oczyszczalnie ścieków, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, oświetleniowej itd.

 3. Jaki jest maksymalny czas finansowania projektów?

  Maksymalny czas finansowania wynosi 25-30 lat.

 4. Czy metoda PPP podlega Prawu Zamówień Publicznych (PzP)?

  Tak, wszystkie projekty PPP wymagają stosowania PzP i ASA uczestniczy tylko w tej metodzie.

 5. Czy są jakieś ograniczenia co do rodzaju projektów, zadań planowanych do realizacji przez JST?

  Nie ma w zasadzie ograniczenia co do rodzaju przedsięwzięcia, które może być realizowane przez JST – może to być np.: budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury, budowa od podstaw obiektu czy nieruchomości, zakup ruchomości typu autobusy, śmieciarki lub każdy inny osprzęt, pojazdy lub urządzenie.

 6. Co zrobić, aby pozyskać inwestora prywatnego ASA?

  Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez zakładkęKontakt, Sektor publiczny.

 7. Ile czasu wymaga taka procedura?

  Wybór partnera prywatnego ASA w PzP oraz negocjacje umowy PPP to okres od 3 do 6 miesięcy. Sama inwestycja zależna jest od typu, stanu posiadanej dokumentacji, dostępności wymaganej technologii i warunków atmosferycznych.

 8. Jakie są korzyści z zastosowania tej metody?

  Wszystkie początkowe i najtrudniejsze elementy inwestycji przerzucone są na barki inwestora prywatnego (“Zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj”). Metoda nie generuje ani nie powiększa długu publicznego JST. Najkrótsza czasowo procedura PPP. Metoda uzyskania najniższej realnej ceny inwestycji wraz z jej wieloletnim utrzymaniem.

 9. Jakie kroki trzeba poczynić, aby przeprowadzić naszą inwestycję?

  Wybrać dobry zespół doradców wewnętrznych lub zewnętrznych do przeprowadzenia przetargu metodą PPP, ogłosić odpowiedni przetarg zgodnie z PzP, podpisać umowę PPP, kontrolować stan inwestycji, odebrać inwestycję i cieszyć się z jej korzystania.

 10. Czy ten model PPP może być stosowany z dotacjami unijnymi?

  W ramach umowy na realizację inwestycji metodą PPP można ustalić, że w przypadku otrzymania przez JST środków unijnych lub innego typu dotacji celowych według ustaleń stron można zmniejszyć ratę dzierżawy lub skrócić okres spłaty.

Sektor prywatny

 1. Co muszę mieć, żeby uzyskać środki inwestycyjne dla swojego projektu?

  Bardzo dobrze przygotowany biznesplan, środki operacyjne na prowadzenie projektu w początkowym etapie, przygotowanie merytoryczne.

 2. Ile muszę mieć własnych środków?

  Udział własny nie jest wymagany, wymagane jest jednak posiadanie środków operacyjnych na wszelkie czynności na doprowadzenie do uzyskania capexu.

 3. Jakie projekty mają największą szansę na realizację i wsparcie finansowe?

  Projekty posiadające bardzo dobrze przygotowaną dokumentację, mające odpowiednią stopę zwrotu, zaangażowanie klienta, posiadane zabezpieczenia.

 4. Czym muszę dysponować?

  Jeśli masz dochodowy projekt, potrzebny jest profesjonalny biznesplan (minimum executive summary). Mile widziana własność nieruchomości oraz odpowiednich pozwoleń.

 5. Jak długo trwa weryfikacja?

  Normalnie do 45 dni, a bezpośrednia inwestycja do 60 dni.

 6. Z kim mogę załatwić sprawy formalne?

  Z wyznaczonymi przez ASA S.A. OFP.

 7. Jaka jest wymagana dokumentacja?

  Biznesplan lub executive summary, dokumenty popierające informacje zawarte w biznesplanie, w formie elektronicznej.

 8. Gdzie mieści się Państwa siedziba w Polsce?

  Siedziba firmy – patrz: zakładka Kontakt. Natomiast biuro obsługi dla celów bliższej relacji z klientem jest na placu Piłsduskiego 3 , wejście 3 , piętro 1 .

 9. Kiedy mogę się spodziewać odrzucenia wniosku o inwestycje?

  Przy braku dochowania “należytej staranności”, braku dochodowości projektu.

 10. Z kim podpisuję umowę?

  Umowę na pośrednictwo finansowe z Smart Grid LLC (w przyszłości ASA S.A.), umowę na inwestycję z odpowiednim Funduszem.

 11. Co się dzieje w przypadku odmowy?

  Usuwana i niszczona jest cała dokumentacja projektu w wersji papierowej i elektronicznej.

 12. Czy preferują Państwo jakiś sektor lub branżę?

  Uczestniczymy we wszystkich sektorach rynku, niemniej mile widziane są projekty publiczne, energetyczne oraz wszelkie dziedziny biznesu, gwarantujące pewny i wysoki zwrot z inwestycji.

 13. Czy muszę mieć pozwolenie na budowę?

  Najlepiej już posiadać, ale nie jest to konieczne.

 14. Czy muszę mieć pozwolenie na budowę?

  Najlepiej już posiadać, ale nie jest to konieczne.

 15. Czy muszę mieć własność działki?

  Wybranego OFP oraz bezpośrednio ASA S.A., patrz:

 16. Nie mam pieniędzy na prowadzenie operacyjne projektu…

  Firma ASA S.A. w niedalekiej przyszłości będzie bezpośrednio inwestowała w takie projekty, aby ułatwić pozyskanie inwestora. Informacja o tym, kiedy ruszy program, pojawi się w zakładce Venture Capital.

 17. Czy inwestujecie Państwo w start up?

  Proszę obserwować w naszych Venture Capital, zapraszamy do kontaktu i składania wniosków.

 18. Czy muszę jechać na podpisanie umowy z funduszem czy jest ona podpisywana w Polsce?

  Zależy to to od postanowień z pośrednikiem, na jakim poziomie ma Panią/Pana reprezentować .